Безкоштовна доставка на замовлення від 1500 грн

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазину Sabo.ua є торговим майданчиком Мережі магазинів «САБО». Договірні відносини між покупцем і продавцем Мережі магазинів «САБО» оформляються у вигляді договору публічної оферти.

Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «подвердить», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і за невиконання умов даного договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки. У разі необхідності, за бажанням покупця, договір може бути оформлений в простій письмовій формі.

Істотні умови договору публічної оферти

1. Умовні угоди

 

1.1 Умовні угоди - це визначення, присутні в цьому договорі, є його невід'ємною частиною.

1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:

Sabo.ua - Торговий майданчик, інтернет-магазин.

• Товар - об'єкт угоди сторін, яка була обрана покупцем в інтернет-магазині Sabo.ua і поміщений в корзину інтернет-магазину Sabo.ua 

• Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яке відвідало сайт Sabo.ua,що має намір придбати Товар, та оплатити отримання такого Товару.

• Продавець - Мережі магазинів «САБО» власник товару, пропонованого на майданчику інтернет-магазину Sabo.ua

 

2. Загальні положення

 

2.1 Справжня публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті Sabo.ua Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті Sabo.ua

 

3. Предмет договору публічної оферти.

 

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по Товару (підтверджує якість і безпеку його використання), представленому в рамках проекту Sabo.ua

 

4. Момент укладання договору.

 

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину Sabo.ua,які мають намір, бажання і можливості придбати товари для будинку, офісу, квартири, будь-яких інших установ Державного або приватного характеру.

4.2 Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі Sabo.ua і згоду з умовами оплати і доставки товару.

4.3 Факт придбання Товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного Договору. Покупець, який скористався послугами Sabo.ua,розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

 

5. Права і обов'язки сторін.

 

5.1 Sabo.ua зобов'язується передати Покупцеві товар:

• в певному місці

• в певній кількості

• у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені

• належної якості

• вільним від претензій третіх осіб

5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом Sabo.ua і цим договором. Мережа магазинів «САБО» залишає за собою право невиконання зобов'язань, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій. 5.1.2 Чи не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

 

5.2 Sabo.ua має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сервері за адресою Sabo.ua.

5.2.1.1 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації. 5.2.2 Відмовити в наданні послуг без пояснення причини.

5.2.3 Відправляти листи рекламного і інформативного характеру покупцям.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту Sabo.ua 

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.

 

6. Відмова від гарантійних зобов'язань.

 

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

7. Доставка товару.

 

7.1. Покупець отримує Товар допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений в розділі«Доставкаіоплата»

7.2. При доставці товарів в інші міста України, виконуваної іншими Службами доставки на умовах співпраці з ТОВ «Нова Пошта» (далі Компанія-перевізник) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії «Нова Пошта», які доступні на сайті Компанії-перевізника.

7.3. Факт отримання товару і відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Мережа магазинів «САБО» гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченим Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.

7.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці або відмови Покупця через відрізняється від зазначеної п.п. 6.2 від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар Мережі магазинів «САБО». Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого за адресою Info@sabo.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти.

7.5. У разі пошкодження або псування товару під час доставки Мережа магазинів «САБО» повертає вартість замовлення Покупцеві протягом 14 робочих днів з моменту отримання «акту псування товару», форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

 

8. Інші умови.

 

8.1. Умови обміну та повернення товарів вказані в розділі«ОбмініПовернення»

8.2. Інформація про Товарах представлена на основному сайті.

8.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

 

9. Термін дії договору

 

9.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

9.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.